หลากหลายเมนูอาจเลือนราง หายไปด้วยกรรมวิธีที่ซับซ้อน หรือวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาได้ในปัจจุบัน วันนี้ด้วยความตั้งใจนําเสนอสุนทรียะของอาหารไทย ที่ละเมียดละไมและบรรจงคัดสรรทุกวัตถุดิบ เครื่องปรุงเครื่องแกงต่างๆ เป็นสูตรเฉพาะของเรา ที่ผ่านการค้นคว้าและทดลองปรุงจนได้รสที่ถูกปากทุกคน

THAI SALAD

เมนูยำ

พล่าเนื้อย่างกับผลไม้

Grilled Beef with Fresh Fruit, Herbs & Tamarind Dressing
450.-

โต่งหมูย่าง

North Eastern Spicy Salad with Grilled Pork and Shrimp Paste Dressing
380.-

โต่งเนื้อย่าง

North Eastern Spicy Salad with Grilled Beef and Shrimp Paste Dressing
450.-

ยําขนมจีน

Spicy Rice Vermicelli Salad with Mackerel
250.-

ยํามะเขือยาวกุ้งสด

Aubergine Spicy Salad with Shrimp and Prawn
350.-

หอยดองทรงเครื่อง

Pickled Mussels with Herbs and Vegetables
 

ส้มตําแก่นตะวันปูนิ่ม

Spicy Salad Sunchoke with Deep Fried Soft Shell Crab 
480.-

พล่าเห็ดเจ

Mushroom Spicy Salad and Lime Dressing
250.-

ยํามะเขือยาวเจ

Aubergine Spicy Salad with Mushroom and Lime Dressing
250.-