หลากหลายเมนูอาจเลือนราง หายไปด้วยกรรมวิธีที่ซับซ้อน หรือวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาได้ในปัจจุบัน วันนี้ด้วยความตั้งใจนําเสนอสุนทรียะของอาหารไทย ที่ละเมียดละไมและบรรจงคัดสรรทุกวัตถุดิบ เครื่องปรุงเครื่องแกงต่างๆ เป็นสูตรเฉพาะของเรา ที่ผ่านการค้นคว้าและทดลองปรุงจนได้รสที่ถูกปากทุกคน

APPETIZERS

อาหารทานเล่น

ช่อมาลีไส้ปู

Steamed Thai Dumpling with Crab Meat
320.-

ประทัดลมปูกุ้ง

Prawn and Crab Meat Spring roll
180.-

ค้างคาวเผือก

Deep Fried Taro with Minced Shrimp and Thai Herbs.
180.-

อาชาพี (ม้าอ้วน)

Steamed Pork, Prawn and Crab Meat top with Egg York
280.-

เมี่ยงคํา

Mieng Kham
320.-

เรไรหน้าปู

Steamed Noodles with Crab Meat in Coconut Cream Topping
320.-

เรไรหน้าเห็ด

Steamed Noodles with Mushroom in  Coconut Cream Topping (V)
320.-

ทอดมันข้าวโพด

CornCakewithSweetandSourSauce(V)
180.-

เปาะเปี๊ยะผัก

VegetableSpringroll
180.-